Tereza Mandzáková

Kontaktujte herce
Obory
  • Herectví
  • Zpěv
Dovednosti
  • hra na klavír
  • recitace
  • společenské tance
Jazyky
  • čeština
  • slovenština
  • angličtina
Jsem student herecké školy
  • Divadelná fakulta VŠMU
Biografie

Tereza Mandzáková je študentkou Divadelnej fakulty VŠMU v odbore herectvo. Predtým vyštudovala bakalársky stupeň na Pedagogickej fakulte UK v odbore učiteľstvo hudby so zameraním na hru na klavíri. Pôsobí ako speváčka a perkusionistka v dievčenskej kapele Triggers a inklinuje aj ku folklóru, či už ako speváčka, alebo cimbalistka.